POWTÓRKA TRANSMISJI Z 5 GRUDNIA JUŻ WYGASŁA.

Zapraszam do nagrania ze spotkania numer 2, które odbyło się 12 grudnia.